MENY
Hem

Finn Inspiration

Pil

Husen från den här perioden känner vi igen på den rika omfattningen av utsökta byggnadsdetaljer och snickerier. Villor upp- förda i trä fick ett egenvärde och den form- mässiga uppfinningsrikedomen fann inga gränser. Inspirationen kom i industrialismens fotspår ofta utifrån.

Pil

Jugend eller ”art-nouveau” som stilen kallades i Europa var ett helt nytt och sinnligt formspråk med utgångspunkt i naturens organiska former. Fönster och dörrars valv- bågar, de höga brutna taken och den ljusa eller röda färgsättningen är kännetecken på bygg- nadsstilen som verkligen ville vara vacker.

Pil

Nationalromantiken vurmade, i ett oroligt Europa, för en äldre svensk historia. Många länder utvecklade sin egen nationalromantiska arkitekturstil. I Sverige blev den en aning tung och sluten men med väldigt genomtänkt arkitektur. Interiörerna kunde bära drag av både vikinga- tid och medeltid och Carl L

1920-talets svenska klassicism var mycket förenklad jämfört med tidigare klassiska epo- ker. Villabyggandet bär spår av den gustavian- ska formvärlden och är med sin skira lätt- och enkelhet en av våra vackraste byggnadsstilar. Vår omvärld kallar den ”Swedish Grace”. Det som övriga världen kom att beteckna som modernism eller ”international style” döpte vi själva till funktionalism.

Pil

Under tre decennier skapades det som kan betecknas som välfärdens Sverige. En stor mängd villor och radhus byggdes. Många nya material och byggtekniker introducerades men kunskapen om det hantverksmässiga byggandet fanns kvar. Färg, material och mustighet blev ledord i utformningen av en ganska småskalig, ”nära” bebyggelse där 8 trädgårdsrummet blev viktigt.

Pil

Denna period kom efter ett tag att starkt påverkas av återblickar mot ett mer tradi- tionellt byggnadsarv med både torp och herrgårdar som förebilder. Proportionering och detaljering är ofta påverkad av dagens byggprocess men husen smälter väl in i den landskapsbild vi alla känner igen oss i.

Nutida villor utformas ofta i en helt nymodernistisk 10 stil som ibland är funkisen mer trogen och ibland bygger på mer traditionella förebilder utförda med stora glasytor, flacka plåttak och marint inspirerade detaljer. Dessa hus utstrå- lar ånyo en glad vilja att synas som individer och visa på något nytt.