Kontakta oss via info@nordingratra.com

Kontakta oss via info@nordingratra.com

-Leva med trä

Skötselråd, Tekniska data och Monteringsanvisningar

Trä är en naturprodukt och levande material med stora variationer som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter och småsprickor är vanligt förekommande i trä. För att säkerställa hållbara produkter lång tid framöver är det viktigt att man följer våra skötselråd. Innan montering av våra produkter skall de förvaras väl täckt från regn, förorening, sol, upphöjd från mark. Löst liggande och oskyddad produkter kan slå sig på grund av naturliga egenskaper såsom fuktupptagning. Vid förvaring inomhus är det också viktigt att produkterna är övertäckta med plast så att acklimatisering sker successivt. Annars är risken stor för sprickbildning och rörelser i träet som följd.

Vid montering utomhus är det viktigt att all ändträ oljas in samt målas för att minimera risken för fuktupptagning, sprickbildning och i förlängningen även röta i träet.


Hur många stolpar och staketprofiler går det åt till en räckeskonstruktion

Många av våra kunder har funderingar kring åtgången av stolpar och staketprofiler per löpmeter vid en räckeskonstruktion.
Våra rekommendationer är;

Antal per meter
40 mm stolpe = 10 st
65 mm stolpe = 7 st
85 mm stolpe = 5 st
Staketprofiler = 8 st

Allmänt råd från Boverket
Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.


 

Dokument och datablad

Datablad - Grundlack
Datablad - Topplack
Beräkning av stolpe och stolpsko

Mått och vikt

ProdnrProduktLängd osvarvad överdel mm (från yttre hörn till överst svarvad del) Längd osvarvad underdel mm (från yttre hörn till överst svarvad del)Vikt, kgAntal per helförpackning
Räcken     
Stolpar     
26625 x 910 Rundstav  0,236
20932 x 910 Spårfräst Fura1051050,332
24740 x 850 Rundsvarvad Fura951000,418
14440 x 910 Sidofräst Fura1521460,518
19840 x 910 Fasfräst Fura1101100,618
19940 x 910 Spårfräst Fura1081080,518
10140 x 910 Svarvad Fura1842130,518
20040 x 1180 Spårfräst Fura1003800,818
10043 x 910 Vermont26 0,318
10253 x 500 Svarvad Fura1031120,410
10353 x 700 Svarvad Fura1301660,710
10453 x 900 Svarvad Fura1822020,810
10565 x 500 Svarvad Fura1021100,58
10665 x 700 Svarvad Fura1271640,98
13665 x 900 Spårfräst Fura  1,58
10765 x 900 Svarvad Fura1812001,48
10865 x 1180 Svarvad Fura2584011,58
11785 x 700 Svarvad Fura1201651,84
11185 x 900 Svarvad Fura1801982,24
12585 x 1180 Fasfräst Fura2333884,04
20285 x 1180 Spårfräst Fura2524054,04
11285 x 1180 Svarvad Fura2583983,04
33285 x 1180 Ämne Fura  4,04
131130 x 800 Baluster Gran1151153,52
123130 x 1180 Fasfräst Gran2333838,52
123H130 x 1180 Fasfräst Halvstolpe2333834,04
320130 x 1180 Spårfräst Gran2554058,02
128130 x 1180 Svarvad Gran2553957,52
128H130 x 1180 Svarvad Halvstolpe2553953,54
130130 x 1180 Ämne Gran  8,02
119170 x 1180 Svarvad Gran23331810,01
119H170 x 1180 Svarvad Halvstolpe2333185,02
323170 x 1180 Fasfräst Hellängd  14,01
205170 x 1180 Ämne Gran  13,01
      
Pelare     
10965 x 2500 Svarvad Fura54510443,88
32185 x 2500 Spårfräst Fura2852625,04
11385 x 2500 Svarvad Fura   4
113H85 x 2500 Svarvad Halvstolpe   8
24285 x 2500 Ämne Fura  8,04
12685 x 2500 Fasfräst Fura2322587,54
124130 x 2500 Fasfräst Gran25023418,52
124H130 x 2500 Fasfräst Halvstolpe2502349,54
322130 x 2500 Spårfräst Gran25528318,52
127130 x 2500 Svarvad Gran475111416,02
127H130 x 2500 Svarvad Halvstolpe47711058,04
129130 x 2500 Ämne Gran  21,02
118130 x 2500 Fyrkantfräst Gran 396111118,02
122170 x 2500 Svarvad Gran320118623,01
122H170 x 2500 Svarvad Halvstolpe320108811,02
299170 x 2500 Fasfräst Hellängd  29,01
206170 x 2500 Ämne Gran  30,01
      
Tillbehör     
139A15 x 40 x 2350 Bottenlist  0,720
170A21 x 55 x 2350 Bottenlist  1,112
260A45 x 2350 Handledare (45x68x2350mm)  2,510
258A65 x 2350 Bottenstock (40x65x2350mm)  3,012
204A65 x 2350 Handledare (40x65x2350mm)  2,512
203A65 x 2350 Välvd Handledare (56x65x2350mm)  3,58
154A85 x 2350 Bottenstock (40x85x2350mm)  3,58
137A85 x 2350 Handledare (40x85x2350mm)  3,58
145A85 x 2350 Välvd Handledare (61x85x2350mm)  4,56
155A115 x 2350 Bottenstock (40x115x2350mm)  5,56
146A115 x 2350 Handledare (40x115x2350mm)  5,56
152A128 x 2350 Handledare (40x128x2350mm)  5,56
150A160 x 2350 Handledare (55x160x2350mm)  9,53
143Knopp 85mm (85x120mm)  0,320
259Knopp 100mm (100x129mm)  0,320
147Knopp 130mm (125x180mm)  0,520
380Kroklist 19x96x350mm  0,320
381Kroklist 19x96x650mm  0,520
140Lock 105mm (26x105x105mm)  0,120
141Lock 150mm (26x150x150mm)  0,320
142Lock 190mm (26x190x190mm)  0,420
172Lock 125mm omvänt (26x125x125mm)  0,220
167Pyramidlock 120mm (25/45x120x120mm)  0,220
168Pyramidlock 145mm (25/50x145x145mm)  0,320
169Pyramidlock 195mm (32/65x195x195mm)  0,720
      
Snickarglädje     
Staketprofiler     
133Staketprofil (19x115x750mm)  0,5250
210Staketprofil (19x115x850mm)1411110,6252
134Staketprofil (19x115x900mm)1571180,5252
212Staketprofil (19x95x900mm)1051050,7296
213Staketprofil (19x96x896mm)2532490,6296
135Staketprofil (19x123x950mm)2002000,7252
216Trädgårdsstaket (19x70x950mm)  0,5396
211Staketprofil (19x115x1000mm)1422580,8252
      
Konsoler     
229Snickarglädje Symfoni Stor (275x510mm)  0,76
230Snickarglädje Symfoni Liten (225x420mm)  0,56
231Snickarglädje Sonat Stor (400x430mm)  0,76
232Snickarglädje Sonat Liten (315x360mm)  0,56
336Snickarglädje Konsert Stor (260x260mm)  0,36
337Snickarglädje Konsert Liten (210x210mm)  0,26
297Snickarglädje Presto Stor  0,36
298Snickarglädje Largo Stor  0,76
300Konsol A1 (42x92x108mm)  0,136
301Konsol A2 (45x94x255mm)  0,336
302Konsol A3 (45x118x320mm)  0,516
303Platta AA2 (20x85x112mm)  0,146
304Platta AA3 (20x85x134mm)  0,144
307Konsol C1 (65x218x275mm)  0,812
308Konsol C2 (65x282x350mm)  1,28
309Konsol C3 (65x356x450mm)  1,96
312Konsol C11 (255x95x315mm  1,08
313Konsol C21 (320x95x390mm)  1,26
310Konsol D1 (45x248x248mm)  0,224
311Konsol D2 (45x310x310mm)  0,518
      
Fönsterknektar     
305Fönsterknekt B1 (45x47x266mm)  0,232
306Fönsterknekt B2 (45x60x331mm)  0,330
318Fönsterknekt B3 (42x82x330mm)  0,320
319Fönsterknekt B4 (39x100x155mm)  0,220
      
Småsvarvat     
12140 x 330 Svarvad Fura92920,236
11558 x 330 Svarvad Fura74740,316
      
Stolpsystem     
234125 x 2650 mm pelare cylindrisk  12,02
235165 x 2650 mm pelare cylindrisk   1
236125/165 x 2650 mm pelare konisk  16,51
239Beslag 125 mm rund (210x210x125mm)  1,75
240Beslag 165 mm rund (250x250x105mm)  2,35
241Beslag 130 mm kvadratisk (210x210x100mm)  2,85
255Fot justerbar (125x125x110mm)  1,05
256Specialnyckel till 255 (200x60x5mm)  0,55
      
Produkter i Ek     
37140 x 910 Spårfräst Ek1051070,918
37085 x 1180 Spårfräst Ek2574086,04
372A65 x 2350 Handledare Ek (40x65x2350mm)  3,112
373A65 x 2350 Bottenstock Ek (40x65x2350mm)  3,512
374Lock 105mm Ek (26x105x105mm)  0,220
37585 x 2500 Spårfräst Ek28325512,04
      
Tryckimpregnerade Produkter     
210TStaketprofil Imp.(19x115x850mm)1411110,6252
212TStaketprofil Imp.(19x95x900mm)1051050,7296
125T85x1180 Fasfräst Fura Imp.2323824,54
107T65 x 900 Svarvad Fura Imp.1821961,18
140TLock 105mm Imp.(26x105x105mm)  0,120
167TPyramidlock 120mm Imp. (25/45x120x120mm)  0,220
168TPyramidlock 145mm Imp.(25/50x145x145mm)  0,320
139TA15 x 40 x 2350mm Bottenlist Imp.  0,620
170TA21 x 55 x 2350mm Bottenlist Imp.  1,812
137TAHandledare 85 x 2350 Imp. (40x85x2350mm)  5,08
154TABottenstock 85 x 2350 Imp. (40x85x2350mm)  3,58
152TAHandledare 128 x 2350 Imp. (40x128x2350mm)  5,56
318TFönsterknekt B3 Imp. (42x82x330mm)  0,320
319TFönsterknekt B4 Imp. (39x100x155mm)  0,320
123T130 x 1180 Fasfräst Imp.2253803,52
124T130 x 2500 Fasfräst Imp.2512338,02
      
Vitmålade Produkter     
199M40 x 910 Spårfräst Vitmålad1181180,618
266M25 x 910 Rundstav Vitmålad  0,336
202M85 x 1180 Spårfräst Vitmålad2624164,04
210MStaketprofil Vitmålad (19x115x850mm)1411110,6252
212MStaketprofil Vitmålad (19x95x900mm)1051050,7296
140MLock 105mm Vitmålad (26x105x105mm)  0,120
204MA65 x 2350 Handledare Vitmålad (40x65x2350mm)  2,612
258MA65 x 2350 Bottenstock Vitmålad (40x65x2350mm)  2,912
124M130 x 2500 Fasfräst Vitmålad25124021,02
123M130 x 1180 Fasfräst Vitmålad2333798,52
198M40 x 910 Fasfräst Fura Vitmålad1071070,618
137MA85 x 2350 Handledare Vitmålad (40x85x2350mm)1161164,08
154MA85 x 2350 Bottenstock Vitmålad (40x85x2350mm)  4,58
141MLock 150mm Vitmålad (26x150x150mm)  0,320
318MFönsterknekt B3 Vitmålad (42x82x330mm)  0,320
319MFönsterknekt B4 Vitmålad (39x100x155mm)  0,220
125M85 x 1180 Fasfräst Vitmålad2383884,04
Kontakta oss via info@nordingratra.com | © COPYRIGHT 2017 Nordingråträ AB
Utvecklad av TribuSoft
Kontakta oss via info@nordingratra.com
© COPYRIGHT 2017 Nordingråträ AB